Cộng Đồng Kpop Fan Việt Nam | ViKPop

Recent Status Updates

  • Mia98 Mia98 Blood sweat and tears (21 Tháng mười 2016 lúc 21:16)
  • ChanBaek idol ChanBaek idol inu & buko : ririchiyo <3 souchi (18 Tháng mười 2016 lúc 01:10)
  • Chan Yeol cute Chan Yeol cute idol Ngô Thuỳ Trâm (9 Tháng mười 2016)
  • Jona Kim Jona Kim Mình là một fan cuồng của BTS. (6 Tháng mười 2016)
  • Trương Hà Vũ Trương Hà Vũ hum nay là 1 ngày tầm mưa (5 Tháng mười 2016)